Yesulwe izinyembezi imindeni yababulawa ngamasoka

439

TSEPO MOLEFE

YESULWE izinyembezi imindeni yabesifazane baseMfolozi, ababulawa ngamasoka abo ngesihluku, okushiye abazali babo nobuhlungu obungachazeki.

NgoLwesine iPrince Mangosuthu Buthelezi Legacy Foundation noMasipala iMfolozi, badlulisele izindlu zeqophelo eliphezulu, abazakhele imindeni emithathu yezisulu ezigodini ezahlukene ngaphansi kwalo masipala.

Umndeni wakwaMthalane okwabulawa indodakazi yawo, uNkz Amanda Mthalane (36) ngoLwezi (November) wonyaka owedlule – ibhokodwa yisoka layo ngommese  amahlandla amaningi isemsebenzini – uvukwe wumunyu ubonga isipho sendlu.

UNkk Sbongile Mthalane (60) ongunina kamufi, uthe yize kusebuhlungu okwamehlela, kodwa uzizwa ethulwe umthwalo.

“Ingane yami yabulawa isathenge izitini zokwakha lapha ekhaya. Kwathi isemsebenzini, kwafika isoka layo layigwaza yashona. Ngasala nobukhulu ubuhlungu nosizi. Ngiswele imilomo kuMntwana waKwaPhindangene nakwiMeya (Xolani) uBhengu ngabasenzele khona,” kusho uNkk Mthalane.

UMnu Bhengu uthe okwehlela le mindeni, kuyisilonda esiyohlala iminyaka empha-kathini waseMfolozi.

“Siyafisa kulwiwe ngazo zonke izindlela nodlame olubhekiswe kwabesifazane nasezinganeni, ukuze sigweme lobu buhlungu esibubonayo. Omama asebekhule yibo asebekhulisa abazukulu asebeyizi-ntandane ngenxa yababulali,” kusho uBhengu.

Uthe yingakho benqume ukuhlanganyela nePrince Mangosuthu Legacy Foundation ukuze bakhele le mindeni izindlu ezinesithunzi. 

Eminye imindeni ehlomulile kube ngowakwaMchunu nowakwaMthethwa.

UMntwana uPhumzile Buthelezi – oyindodakazi yeNkosi Mangosuthu Buthelezi – obeyingxenye yalo mcimbi, uthe isifana nomkhokha eyokubulawa kwabesifazane ikakhulukazi laba abahle.

“Izingane zethu ziyaphela, ziqedwa ngosikhotheni. Ngiyacela nakuwo amantombazane ukuba aqhele ebafaneni abanodlame ukuze sigweme lobu buhlungu esibhekana nabo nsuku zonke. 

“Ngikusho lokhu ngoba eMbumbulu iphoyisa likamasipala laxabana nentombi yalo, emuva kwalokho layoyincenga ngewayini, yavuma, kanti selizoyibulala,” kusho uMntwana uPhumzile.

Kuhlomule nemiphakathi yamawadi ngezinsizakusebeza zemifelandawonye, kwethulelwa nezakhamizi uhlelo lukagesi njengoba besezilinde iminyaka. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleUShenge “makanikwe ithuba alulame”
Next articleKuklonyeliswe izitshudeni ezenze kahle kwezocwaningo