Yinkombankombane ngesiteleka sase-Ushaka Marine

164

THANDOLUHLE NGUBO

AYIKHO efuna ukugoba uphondo phakathi kweSouth African Municipal Workers Union (Samwu) neziphathimandla zepaki yobumnandi, i-Ushaka Marine World, eThekwini, emuva kokungaboni ngasolinye ngamaholo. 

Izisebenzi zibeke phansi amathuluzi – zifuna ukunyuselwa amaholo ngo-15% – kanti namhlanje sekuwusuku lwesihlanu zitelekile. Zivuke umbhejazane zavala amasango ale ndawo, zijikisa nezihambeli ebeziyongcebeleka, zikhala ngokungakhokhelwa ngendlela efanele. Zithi abaqashi bayishaya indiva imibiko emibili ecacisa ngendlela okumele zikhokhelwe ngayo. 

UNobhala weSamwu esifundeni iTheku, uMnu Xolani Dube, utshele ILANGA ukuthi izisebenzi  ziyathanda ukuqhubeka nomsebenzi wazo, kodwa ngeke zikwazi uma umqashi engayisukumeli indaba yamaholo. Uthe iziphakamiso ezisemibikweni ewumkhombandlela wamaholo zasetshenziswa kwabathile, basala abanye. 

“Ngo-2016 kwaphuma umbiko wokuqala, kuthe uma sekumele (umqashi) ahambise ngokombiko, wakhetha izisebenzi ezithile. Izikhulu neziphathimandla yizo ezivune kakhulu imali, izisebenzi ezitelekile zasala ngaphandle, ekubeni kuyizona ezenza umsebenzi omkhulu mihla namalanga. 

“Esikufunayo wukuthi umqashi ahambise izinto ngokombiko ophelele, angakhethi iphela emasini,” kusho uDube.

Uthe umbiko wokuqala wacutshungulwa yizinkampani ezimbili, zawuphasisa, kodwa umqashi usefuna inkampani yesithathu ezowucubungula.

“Uma kuwuthi abaphathi baqhubeka nokungazilaleli izikhalo zethu, sizoqhubeka siteleke,” kusho uDube.

Isikhulu esiphezulu sase-Ushaka Marine, uMnu Ndabezitha Khoza, siveze ukuthi ngemuva kwesikhathi eside bezama ukuxoxa nenyunyana, kuphethe ngokungaboni ngasolinye, okwenze kwangenelela iConciliation Mediation and Arbitration (CCMA), kodwa kwaqhuba ukungaboni ngasolinye.

 Uthe babesebehlonipha isinqumo sezisebenzi sokuteleka, njengoba kuyilu-ngelo lazo.

“Namanje iminyango isavuliwe kwi-nyunyana uma ifuna sixoxe. Leli phesenti (izisebenzi) ezifuna ukunyuselwa ngalo iholo, ngeke sikwazi ukuzinika lona. Kasifuni ukuqala into ezosixaka, ngoba uma sivuma, sithi kulungile, sizokwazi ukuzikhokhela izinyanga ezimbili ezintathu, emuva kwalokho ibhizinisi liphelelwe yimali, bese kuphoqa ukuba silivale,” kusho uKhoza. 

Uveze ukuthi okwenza bangasivumi lesi sicelo sezisebenzi, wukuthi indawo yabo yenza imali ngezikhathi ezithile zonyaka, kanti isazama ukusimama ngemuva koku-thikanyezwa wukhuvethe. Uchithe eyokwenyuswa kwemali yezikhulu neziphathimandla.

“Ibhizinisi lethu lenza imali eningi kusukela ngoMandulo (September) kuya kuNdasa (March). Yize kunjalo, senza isiqiniseko sokuthi imali yazo zonke izisebenzi iyakhuphuka njalo ngonyaka, futhi zibekelwe amahora athile okumele ziwasebenze ngenyanga, noma zisebenze angaphansi kwalawa abekiwe, kodwa zithola imali yalawa ezibekelwa wona.” kuphetha uKhoza.

Previous articleKunyamalale ongufakazi ecaleni lokubulawa kwendodana
Next articleKunyamalale ongufakazi ecaleni lokubulawa kwendodana