Yinqwaba othisha abaphucwe izitifiketi ngenxa yamacala

226

MTHOBISI SITHOLE

ISEYINDABA egudwini eyothisha abavulelwe amacala ngokushaya nokunukubeza abafundi ngokocansi, 
lokhu kuvezwe wumbiko womkhandlu ogunyaza ukukhishwa kwezitifiketi zokuqashwa kothisha eNingizimu Afrika, iSouth African Council for Educators (Sace). 

Lo mkhandlu uthi phakathi kukaMbasa (April) nyakenye kuya kuNdasa (March) walo nyaka, bawu-36 othisha obaphuce
izitifiketi, wesula namagama abo emabhukwini awo ngenxa yamacala abucayi. 

Abawu-18 bathinteka emacaleni okudlwengula abafundi nokuba nobudle-lwano bezothando nabo. 

Kuvela ukuthi abanye othisha bebesoleka emacaleni okushaya ozakwabo emsebenzini. 

Ukususwa kwamagama ohlwini lweSace, yisigwebo esizoma iminyaka eyishumi. 

Ithi kwehlile kancane ukuqulwa kwamacala okushaywa kwabafundi, kusuka kwawu-248 kuya ku-212. 

“Othisha bakhala ngokungabi nazo ezinye izindlela zokujezisa abafundi,” kusho umbiko. 

I-Sace ithi ihlalelwe wumsebenzi omkhulu ukuqinisekisisa ukuthi othisha bayaziqhelelanisa nokushaya abafundi njengoba induku ezikoleni yavalwa eminyakeni ewu-26 edlule.

Phakathi kukaMbasa noNdasa nyakenye, lo mkhandlu ubikelwe amacala awu-734
okungaziphathi kahle kothisha, okwehle kusuka ku-764 ku-2021/2022 ezinyangeni
ezifanayo. 

Phakathi kwala macala, awu-91 ngawokulova emsebenzini, awu-58 ngawokuhlukunyezwa kwabafundi -okubalwa ukulwa kwabo nokubehlisa
isithunzi, awu-36 ngawobugebengu
uma abafundi bebhala izivivinyo, awu-9 ngawokucwasa ngokobuhlanga nokusebenzisa ulimi olungamukelekile, awu-163 ngawocansi nobudlelwano bezothando nabafundi, kanti awu-212
ngawokushaya.

“Amacala ahamba phambili ngawokushaywa kwabantwana nawezocansi,” kusho umbiko.

Phakathi kukaMasingana (January) kuya kuNdasa (March) nonyaka, awu-254 amacala amasha aphenywayo, kanti kwawu-122, sezihlalile izigungu zokuqondisa ubugwegwe, aphethwa. 

Umengameli weNatu, uMnu Sbusiso Malinga, uthe badumele ngothisha abafaka izinyunyana ehlazweni. 

Utshele ILANGA ukuthi nayo iSace kufanele yenze omkhulu umsebenzi, ingafiki ezikoleni ngoba isilethe amacala.

UNobhala-jikelele weSadtu, uMnu Mugwena Maluleke, uthe bayakugxeka
ukungaziphathi kahle kothisha futhi bayayeseka iSace ngoba iqinisekisa ukulandelwa kwemigomo yobuthishela. 

Child violence. Silhouette father with a belt in his hand and a crying boy
Previous articleUnekhono lokuhlekisa umuntu ecashele amaphoyisa mengameli
Next articleIsiyezwakala imikhizo yomkhuhlane wezinkukhu