Yizingxoxo ezizocacisa ngomasipala

282

Kubukeka bembalwa omasipala abaphethwe yi-IFP, abasengcupheni yokuhlwithwa esandleni sayo

UMENGAMELI we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa, uthe kabanalo uvalo ngokuhlwithwa omasipala. Uthe uwodwa ongaphansi kwe-IFP osengcupheni yokubaphunyuka.

LUCKY CAIN
KUZOSEBENZA izingxoxo zangasese namaqembu amancane ngomasipala abasengcupheni yokuphunyuka ezandleni ze-IFP emuva kokugqashuka kwefindo lobudlelwano phakathi kwayo ne-EFF, okumenyezelwe ngeledlule. Ngokwezibalo, bambalwa omasipala abaphethwe yi-IFP abasengcupheni njengoba i-EFF imemezele ukuthi isizombatha ingubo eyodwa ne-ANC kubona bonke omasipala ebibambisene kubona
namanye amaqembu. KwaZulu-Natal, omasipala obekubukeka bangase baphunyuke ezandleni ze-IFP ngokwezibalo zezihlalo ezikhona, kubalwa owa-KwaMaphumulo, uMhlathuze, iKwaNongoma noMhlabuyalingana.


Yinkulu ingozi yokuthi uMasipala waKwaNongoma uphume ezandleni zeNkatha njengoba izihlalo zimi kanje; i-ANC ziwu-8, EFF zimbili, IFPziwu-21, iNFP ziwu-13 bese kuthi amanye amaqembu amancane abe nezimbili. Ngemuva kwesimemezelo esenziwe yiNFP izolo sokuthi amakhansela ayo kulab’ omasipala azodansa ndawonye ne-ANC ne- EFF, kubukeka lo masipala uzophunyuka. Ngasohlangothini lukaMasipala waKwaMhlabuyalingana, nawo usengcupheni yokuphunyuka ngokwezibalo nakuba ngoLwesibili kuvele izindaba zokwesula esikhundleni
kwekhansela le-ANC. Ukwesula kwalo ngeke kube nawo umthelela otheni njengoba umbimbi lwe-ANC, i-EFF ne-NFP lwakha izihlalo eziwu-20 kweziwu-39 ezikhona kulo masipala.


KuMasipala waKwaMaphumulo, kubhekene ngeziqu zamehlo i-ANC ena-11 ne-IFP ena-10 wezihlalo, kanti amaqembu amancane anezihlalo ezimbili. Kuwona kuzoya ngezingxoxo ezizoba khona ngokuthi azowela ngakuphi la maqembu amancane. Kumasipala obhekwe ngabomvu, uMhlathuze, ukhiye ulele eqenjini i-ACDP okuyilona okumele linqume ukuthi lizodansa naluphi umbimbi kolwe-ANC, EFF ne-NFP nolwe-IFP, DA ne-FF+. La maqembu akha izihlalo eziwu-33 umbimbi ngalunye njengoba sezizonke ziwu-67. Isihlalo esizimele gelekeqe, ngese-SACDP. Ngokuthola kweLANGA, ziyaqhubeka izingxoxo ngaso.


UMengameli we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa, uthe kabanalo uvalo njengoba bekholwa wukuthi wuMasipala waKwa- Maphumulo kuphela ongase ubaphunyuke. Uthi kulaba abanye, bakhululekile ngezingxoxo ababenazo namanye amakhansela amanye amaqembu. Walile ukwanda ngezingxoxo eziqhubekayo namanye amaqembu. UNobhala-jikelele we-NFP, uMnu Canaan Mdletshe, uthe bona banqume ukuba sembhedeni owodwa nombimbi lwe-ANC ne-EFF. “Sithemba ukuthi wonke amakhansela ethu kulab’ omasipala azosihlonipha isinqumo esesithathiwe sokuthi sidlelane nalolu mbimbi.

Njengoba amakhansela ethu asayina ngaphambi kokuthatha izikhundla zobukhansela, lokho kusho ukuthi azolandela imiyalelo yeqembu,” esho. UMnu Mdletshe uthe uNongoma bayawukhipha ezandleni ze- IFP njengoba umbimbi lwabo ne-ANC ne-EFF lubabeka phezulu kwayo. Khona manjalo, kuleli sonto akhona amakhansela asulile abephethe izikhundla zokuba ngamasekela ezimeya ngethikithi le-EFF.

Previous articleKufezeke iphupho ejoyina iPirates
Next articleUmndeni unovalo ngokudutshulwa kukafakazi ecaleni