Zibalisa ngokubulawa yindlala izisulu zeVBS yodumo

198

INTATHELI YELANGA

BABALISA ngokubulawa yindlala abantu ababetshale imali yabo ebhange elaphenduka undabizekwayo emuva kwezinsolo zokuphendulwa kwalo umkhomo kamazixebulele, iVenda Building Society (VBS) Mutual Bank, elagcina lihlakaziwe ngoLwezi (November) ka-2018 ngenxa yokuthi kwasekuphele ngisho imbiliso yemali eyayitshalwe kulo. Ilinganiselwa ku-R2 billion imali okwasikelwana kuyo amavenge ngabantu abehlukene kuleli bhange kusukela ku-2015 kuya ku-2018. 

Ekhuluma neDaily Maverick, uMagidi Salfina (67) – osethengisa ukibhukibhu (popcorn) nomqwayiba emgwaqweni ukwenzela ukuziphilsa nabazukulu bakhe – uthi ngesikhathi befaka imali yabo kuleli bhange, babengazi ukuthi empeleni bazigwaza ngowabo.  “Ngayifaka yonke impesheni yami. Kwathi uma sengiyofuna imali yami, kwathiwa mangingakhathazeki, isezandleni eziphephile. Nokho kwagcina kuvelile ukuthi empeleni kayisekho, seyidliwe,” kusho yena. USalfina wasebenza iminyaka njengomhlanzi wamabhilidi kuMasipala wesiFunda iVhembe, emuva kwalokho wafaka impesheni yakhe kuleli bhange ngenhloso yokuthi alokhu ecaphuna njalo ngenyanga ukuze akwazi ukulala edlile nabazukulu bakhe. “Sithwele kanzima, sibulawa yindlala. Buka nje, ngihleli la ngiyadayisa, ekubeni ngabe ngizitamuzela impesheni yami,” esho. 

UPHILLIP Truter (okwesokudla esithombeni) wagwetshwa iminyaka ewu-10, kwalengiswa emithathu ngokuxebula u-R5 million emalini yaseVBS.

Uthi kwathatha isikhathi ukuba aqonqe ukuthi imali yakhe isibhubhudliwe, kwasa ngokunye emuva kokuba abanye abantu ababetshale imali kuleli bhange bagasela kulo befuna inkece yabo. Uveza ukuthi wahamba nabanye ozakwabo, nabo beyohlwaya, bafika kulenga ingidi emnyango webhange. Uthi wagcina ethole u-R110 000 – esikhundleni şemali elinganiselwa ku-R1 million – okuyimali eyayisikhishwa yiBhange loMbuso. 

UNelta Ngobeni naye onetafula buqamama nalapho kudayisela khona uSalfina, uthi yena waphenduka isisulu ngesitokofela esasitshale imali kuleli bhange. “Yahamba yonke imali yethu,” kusho yena. 

BABELALA emnyango webhange iVBS abantu ababetshale imali kulo ngethemba lokuthi bazobuyiselwa inkence yabo.

UMnu Madambi Muvhulawa ongomunye wabasunguli baleli bhange, uthi: “Ngangikhona ngosuku lokuqala leli bhange liqala ukusebenza futhi ngangizibambele mathupha ekunxenxeni abantukazana ukutshala imali yaba kulo. Kungizwisa ubuhlungu ukubabona bekulesi simo ababhekene naso manje. Le mali eyabalahlekela ngeke isabuya. Uma usumdala kawukwazi ukuqala kabusha ukhulise imali, kwazise kwathatha iminyaka ukukhulisa le esasiyitshalile,” kusho uMavhulawa. 

Akubhubhanga nje kuphela abantukazana kulezi zikhukhula zokuqhunyuzwa kwemali kuleli bhange, kwashayeka nomasipala baseLimpopo. NgoMsombuluko bekuvele eNkantolo yamaCala aPhathelene neMali ePolokwane ababeyizikhulu zikaMasipala waseGreat Giyani nosomabhizinisi, abasolwa ngokutshala imali elinganiselwa ku-R48 million ngokungemthetho eVBS. Icala likaRisimati Hilter Maluleke owayeyimenenja kamasipala, uNditshedzeni Mashau owayeyisikhulu sezemali (CFO) noZwivhuya Tshishonga (usomabhizinisi), lihlehliselwe umhla ka-4 kuNtulikazi (July). 

Bangaphezu kuka-32 abantu asebeboshwe ngamacala amayelana neVBS kubalwa nezikhulu zikaMasipala iLepelle-Nkumpi. 

Ngo-2020, uPhillip Truter owayeyisikhulu sezemali eVBS, wagwetshwa iminyaka ewu-10 – kwalengiswa emithathu, kanti ewu-7 uyayibala ejele kuyimanje. Waboshelwa ukucaphuna u-R5 million wemali eyabhuhbhudlwa kuleli bhange. 

Ngo-2022 kwagwetshwa usomabhizinisi uKeaobaka Kgatitsoe ngeqhaza lakhe ekuhhundulweni kwemali kuleli bhange. Wanikwa isigwebo seminyaka ewu-5 elengisiwe, wayalelwa ukuhlanza u-R460 000. 

Previous articleSiphinde senyuka isibalo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika
Next article16 May 2024