Zibhodla umlilo izinduna ngomhlobo weSilo

315

BHEKI NDLOVANA 

ISICASULE isiZwe sasemaZimeleni, eMthunzini, esiholwa yiNkosi uThanduyise kaMpiyezintombi (ekwesokunxele esithombeni), indaba kasomabhizinisi waseMpumalanga, uMnu Jacob Mnisi (okwesokudla esithombeni), osolwa ngokugxambukela ezindabeni zikaZulu. 

Izinduna zasemaZimeleni zexwayisa uMnisi ngokuthi aphume ezindabeni zesiZwe samaZulu, zimsola ngokuthi uyasixova. 

UMnu Thembinkosi Biyela, ongumdidiyeli wamaZimela, utshele ILANGALempelasonto ukuthi okubasukumisile ngoMnisi yinkulomo yakhe ephephandabeni ILANGA, lapho eqinisekise khona ukuthi iNkosi uMzimela isiyaxoshwa esikhundleni sokuba ngusihlalo webhodi yeNgonyama Trust. 

UMnisi wathi isizathu sokuxoshwa kweNkosi uMzimela wukuthi kayiwenzi ngendlela efanele umsebenzi ewunikwe yiSilo uMisuzulu kaZwelithini. 

UBiyela uthi kuwukwedelela ukuqhamuka kukaMnisi aphawule kanje ekubeni iSilo singakasho lutho. 

“Sibona ukuthi ukhwela phezu kwenkosi (uMzimela). Uma iSilo singakasho lutho, akukwazi ukuthi sekungaqhamuka uMnisi asho lokho,” kusho uBiyela. 

Izinduna zithi uMnisi makayeke ukuxova isizwe ngoba akasiyo nengxenye yesiZwe saKwaZulu. 

“Siyabuhlonipha ubudlelwano bakhe nesizwe, nokuhambela kwakhe kuleli lakithi KwaZulu, kepha sifisa aziqhelelanise nokucokofula inkosi (uMzimela) nokukhuluma izinto ezingama-nga,” kusho isitatimende esikhishwe yizinduna.  

Lezi zinduna zibonge iSilo ngokuqoka iNkosi uMzimela kwesikasihlalo weNgonyama Trust Board. 

UMnu Mnisi, ekhuluma naleli phephandaba ngoLwesihlanu, uyichithile eyokuthi ugxambukela ezindabeni zesizwe. 

Uthe akakuqondi ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi uyagxambukela nokuthi yikuphi akwenzayo okuwukugxambukela. 

Uqhube ngokuthi indaba yokuthi iNkosi uMzimela iyaxoshwa esikhundleni, kayimenyezelwanga nguyena, kodwa kwaputshuka incwadi eyayiqondiswe ehhovisini likaNdunankulu waKwaZulu-Natal (uNkk Nomusa Dube-Ncube). 

Previous article“Udlwengule” indodakazi yowesifazane obengafuni ukumqoma ezwisa unina ubuhlungu
Next articleOwezemfundo KwaZulu-Natal uveza eyezinhlelo zokubhekana nezinkinga zothisha