Zichonywe olwegwalagwala kuzwelonke izikole zaKwaZulu-Natal

162

MTHOBISI SITHOLE

ZIKLONYELISWE ngokwenza kahle
ngaphansi kwezimo ezinzima izikole ezintathu zaKwaZulu-Natal, emcimbini
kazwelonke wokubonga izikole ezenze kahle kumatikuletsheni wanyakenye
obungoLwesihlanu ePitoli. 

UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, uklomelise iMaci-ngwane High yaseMsinga,  iVelabahleke High neMenzi High okuyizikole zaseMlazi. 

Esinye isikole esenze kahle yiMdansane High yase-Eastern Cape. 

Lo mcimbi wandulelwe ngowezindondo zothisha abenze kahle ezifundweni abazifundisayo obungoLwesine obuhlanganiswe nomgubho wosuku lothisha
njengoba kuyinyanga yabo. 

IVelabahleke High ihlonishwe ngokukhiqiza u-100% iminyaka emibili ilandelana. 

IMenzi High isithole lo mphumela cishe iminyaka elishumi. 

mthobisis@ilanganews.co.za 

Previous articleUmakoti ubalisa ngesizungu sikaShenge
Next articleUsesaba ngisho isithunzi owathunjwa kufunwa imali yeRAF