Zintunta nendishi izitshudeni ezilinde uxhaso lweNSFAS

210

MTHOBISI SITHOLE

ZINTUNTA nendishi izitshudeni ezingaphezulu kuka-350 000 ezikhungweni zemfundo ephakeme ezingakaphendulwa izicelo zazo zokuxhaswa yiNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS), okuyisikhwama sikahulumeni esixhasa abaswele. Lokhu kuphazamise uzinzo kwezinye izikhungo zemfundo ephakeme njengoba kunezitshudeni ezikhala ngokusilela ezifundweni zazo. 

Ngokwekhalenda lamanyuvesi, aqalile amakilasi ngoMsombuluko odlule nakuba isonto lonke kube nokuphazamiseka ngenxa yemibhikisho yezitshudeni. Lezi zitshudeni kazikwazi ukubhalisa njengoba kungekho okuphathekayo okuvela kwaNSFAS, okuqinisekisa ukuthi zemukeliwe izicelo zazo ku-2024 ukuze ziqhubeke nemfundo.

Ngeledlule, lesi sikhwama siqinisekise ukuthi beziwu-369 320 izitshudeni ezisalindisiwe ngenxa yokuthi kusaphenywa izimfanelo zazo ngaphambi kokuba isikhwama sizibophezele ukuzixhasa. Sithe ziwu-1.9 million izicelo zoxhaso ezithunyelwe yizitshudeni kulo nyaka. 

Student members of the African National Congress (ANC) chant political slogans while protesting outside ANC headquarters in Johannesburg, on March 11, 2021. – A passerby was shot dead on March 10, 2021 after South African police moved to disperse students protesting against refusal by a top Johannesburg-based university to register those in arrears with tuition fees. Clashes erupted when police used rubber bullets to break up a group of students who were blocking roads with rubble and disrupting traffic in downtown Johannesburg around the Wits campus precinct. (Photo by Michele Spatari / AFP) (Photo by MICHELE SPATARI/AFP via Getty Images)

Ibamba lesikhulu esiphezulu kwiNSFAS, uMnu Masile Ramorwesi, lithe beseziphenduliwe izicelo zezitshudeni eziwu-989  998. Lithe eziwu-114  198 zichithiwe. Kweziwu-1 213, izitshudeni zifake izicelo zokuba kubuyekezwe (appeal) izinqumo zokuchithwa kwazo.

“Kulaba esingakabaphenduli, silinde izimfanelo eziningi ezishayisanayo kulokhu esinakho phambi kwethu. Ngakho-ke uhlelo lokuphendula ngeke lusheshe uma kusenezinto esingaziboni kahle ezicelweni zabafundi,” kusho uRamorwesi. 

Uthe kunezicelo eziwu-22 954 abasazihlola, okungezezitshudeni ezizalwa ngabazali abahola kakhulu, ezifuna ukuxhaswa
ngesethembiso sokuthi zizoyikhokha le mali uma sezisebenza. Uveze ukuthi kulezi zicelo – zezitshudeni ezizalwa abazali abangaswele – sekuxhaswe izitshudeni eziwu-139, kanti ezi-12 890 kusalindwe ukuba zithumele ezinye izimfanelo. 

UMengameli weSRC eDurban University of Technology (DUT), uMnu Solomuzi Zoleka, uthe inkinga enkulu ababhekene nayo kulesi sikhungo, wuhlelo lokunikwa kwezitshudeni izindlu zokuhlala.

mthobisis@ilanganews.co.za 

Previous articleUkugcwalisa izinkundla ngabalandeli bezepolitiki, kungasho ukuba nabalandeli, hhayi abavoti.
Next articleAmaphoyisa asebenzise isisulu ukubopha “onukubeze” indodakazi (12)