Ziphoqeleka ukuphatha amakhondomu izisebenzi okwesatshwa ukuthi zizodlwengulwa

261

PHUMLANI GAMA

BAPHOQELEKA ukuphatha amakhondomu abesifazane okunengebhe yokuthi bazodlwengulwa uma bephuma emsebenzini ebusuku emafemini aKwaSithebe, eMandeni. Lokhu kuvele izolo ngoMsombuluko ngesikhathi umholi we-ActionSA KwaZulu-Natal, uMnu Zwekele Mncwango evakashele kuleya ndawo.

Abesifazane abakhulume neLANGA ngombandela wokuba kugodlwe amagama abo, bathi sekuvamile ukuthi izinduna zabo ziqinisekise ukuthi baphuma bewaphethe amakhondomu, ukuze bawanike izigilamkhuba uma kwenzeka zibabhozomela ebusuku. 
“Nginganihola ngiyonikhomba isitaki samakhondomu ebengiyaye ngiwanikwe yinduna. Singena ekuseni sidedelwe ebusuku ngehora leshumi. Izigilamkhuba ziyasijaha, abanye bethu banukubezwe,” kusho omunye wesifazane. 
Kuvele ukuthi ingxenye yamafemu iqashe abantu bangaphandle. “Okuzwisa ubuhlungu wukuthi ingxenye yala mafemu inesivumelwano sokuthunga izimpahla zikahulumeni. Kwenye nje ifemu ephethwe ngowomdabu waseNdiya, kuthungwa izimpahla zamaphoyisa kodwa siyahlukunyezwa futhi yilapho esinikwa khona amakhondomu. Kuthiwa kasidingeki thina ngoba siyakhathala uma siqhathaniswa nabantu bokufika. Mina nje ngihola u-R380 ngesonto,” esho.


UMncwango uthe uma kwenzeka iqembu lakhe linikwa amandla, lizoqala ngokubuyisa uzinzo kwezomnotho. “Kuningi okungahambi kahle kwaSithebe. Ngiyazibuza ukuthi Ithala (bank) lithule lithini uma izinkampani ezibhekwe yilona zicindezela abantu. Wona uMnyango wezokuThuthuliswa koMnotho uthini? Kangiyiphathi-ke eyamaphoyisa okuthiwa ayathalalisa uma ebikelwa ngezinkinga ngoba kunesiteshi esiqondene nezimboni,” kuphetha uMncwango.

Previous articleKulindeleke kuboshwe abanye ecaleni lenkohlakalo yaseJozini
Next articleIRichards Bay FC ibona iNedbank Cup izobasiza ukuvika izembe