Zisale zingenabahlengikazi e-ICU iziguli esibhedlela saseKZN

341

 

NONHLAKANIPHO SHINGA

ZISALE dengwane iziguli ezilaliswe egumbini labagula kakhulu (ICU) esibhedlela iPrince Mshiyeni, eMlazi, eThekwini ngemuva kokuxoshwa kwabahlengikazi abawu-34, ngumphathi wabo okuthiwa ubaphathisa okweziboshwa, uwundlovu akaphikiswa. Ngokuthola kwaleli phephandaba kuthiwa sekunesikhathi eside kunokungaboni ngaso linye phakathi kwabahlengikazi abasebenza e-ICU nomphathi wabo okuthiwa ufuna kusetshenzwe ngendlela ethandwa nguyena, futhi akafuni abahlengikazi baphumule njengoba bebehlala benza, ufuna baphumula ngendlela yakhe.

Umthombo waleli phephandaba ongaphakathi kulesi sibhedlela, uthi kuze kwaphoqa ukuthi ezinye iziguli zithuthwe ziyiswe kwezinye izibhedlela ngoba kungekho umhlengikazi oqeqeshelwe ukusebenza e-ICU. Umthombo uphinde uveze ukuthi ngasekuqaleni kwesonto, umphathi ubezibambela mathupha aphinde acele abanye abahlengisazi abasebenza kwamanye amagumbi ukuba balekelele e-ICU.

Ngokuthola kwaleli phephandaba, kuthiwa indaba iqale ukonakala ngemuva kokuba kukhona ukuhlonzwa komsebenzi okwenziwe kwaba nemiphumela engemihle neyenze umphakathi wangabukeka kahle wabe esehlisela ulaka lwakhe ezisebenzini.

“Kusho ukuthi ngesikhathi kwenziwa leyo assessment, kawenzanga kahle umnyango wakhe nokube sekuqala lapho-ke ukuhlalisa kabi abahlengikazi abangaphansi kwakhe. Ngaphambili bebesebenza izinsuku ezimbili emini, basebenze ezimbili ebusuku bese beyaphumula izinsuku ezine. Lo mphathi ubefuna bangene ngezinsuku ezithandwa nguyena nabebekhala ngokuthi ziyabagqilaza,” kusho lo mthombo.

Leli phephandaba liphinde lathola ukuthi ngeledlule inyunyana ike yazama ukungenelela ukulungisa lesi simo, i-CEO yesibhedlela uMnu Gabrial Khawula, ivumile ukuthi abahlengikazi mabaqhubeke nokusebenza ngendlela ejwayelekile kodwa ngoMsombuluko kuthiwa umphathi wase-ICU, ushaye phansi ngonyawo, wathi kuzosetshenzwa ngendlela yakhe.
UMnu Xolani Dlamini wenyunyana i-PSA, uthi nabo njengenyunyana sebezame konke abangakuzama, kodwa abantu abenzela phansi abahlengikazi base-ICU, ngabaphathi balesi sibhedlela ngoba sesiside isikhathi bebika ngokungaphathwa kahle emsebenzini.
“Izolo ngoLwesihlanu ngifike lapha ngiphuthuma ngoba bese kunezisebenzi ebezizongena, zafike zabizelwa onogada zaxoshwa, naye lo mphathi ehamba phambili. Njengamanje kasinakho esingakwenza ngaphandle kokuthi sicele izisebenzi ukuthi zibuyele emsebenzini ngoba siyazi ukuthi i-ICU yindawo ebucayi kangakanani, besingafisi ukuthi kuze kufike lapha sekufike khona,” kusho yena.

UDlamini uthi abakwenzile ukucela abaphathi besibhedlela ukuba batholele lo mphathi usizo ngoba basola ukuthi kukhona okunye okungenzeka ukuthi ubhekene nakho.
“Siyafisa bamhlalise phansi, bakhulume naye kahle ngoba indlela enza ngayo kuyabonakala ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abhekene nakho empilweni. Bavumile futhi abaphathi besibhedlela ukuthi bazombizela eceleni, bakhulumisane naye. Inkinga yethu enkulu wukuphatha izisebenzi sengathi yiziboshwa, azikhace akhulume nazo noma yikanjani. Indawo yokusebenza ikakhulukazi ebucayi kangaka, kubalulekile ukuthi kube nenhlonipho nokubekezelelana uma kusetshenzwa kuyo, ukuze iziguli zithole ukunakwa okufanele,” kusho yena.

Kuzokhumbulekake ukuthi i-ICU, yindawo okulala kuyona iziguli ezigula kakhulu, nokuphoqa ukuthi isiguli nesiguli sibe nomhlengikazi waso osinakekeleyo kanti kakusebenzi noma yimuphi umhlengikazi. Kudingeka kube wumhlengikazi okuqeqeshelwe ukusebenza e-ICU.

Previous articleAbazali mabaqaphele izimpawu ze-autism ebantwaneni
Next articleUsegxile ekukhiqizeni imidlalo namafilimu umlingisi wodumo