“Zithathwa eZimbabwe iziqhumane zokuhlakaza ama-ATM” umbiko

119

INTATHELI YELANGA

LIKHUPHUKE cashe ngo-20% izinga lokuqhunyiswa kwemishini ekhipha imali (ATM’s), ngokusho kwabeSouth African Banking Risk Information Centre (Sabric). 

Kwaqhunyiswa imishini ewu-214 ngo-2020 kanti ngo-2021 yaba wu-271.

Umbiko uveze ukuthi iziqhumane eziningi ezisetshenziswayo zisuke zithathwe eZimbabwe. Izigebengu lezi eziqhumisa imishini, kuthiwa kazigcini nje ngayo, ziphinde zihlasele nezimoto ezithutha imali, ziqhumise zona. 

Lo mbiko ufakazelwe yisigameko esenzeke ngoLwesithathu  kusabalala izithombemnyakazo (videos), amalungu omphakathi waKwaMashu ecosha imali ebisaphazeke phansi, emuva kokuqhunyi-swa kwemoto yemali, qede yathungelwa ngomlilo. 

Lezi ziqhumane kuthiwa zisetshenziswa nasezimayini ezingekho emthethweni. Kuvela ukuthi lezi zigilamkhuba kujwayeleke ukuba ziphathe izinhlokohlela zezibhamu, okuholela ekutheni zigcine zidubulana namaphoyisa nonogada ukuze zikwazi ukuthola le mali ezisuke ziyifuna. 

Ngokusho kwabakwaSabric, ngisho abantu okusuke kubonakala ukuthi bangaba ngofakazi, lezi zinswelaboya ziyabadubula. 

Le nhlangano ithi ingaphezulu kuka-R32 million imali etholwe yizigebengu ngonyaka odlule. Ithi enye yemali ethathwe yilezi zigebengu kayisebenziseki njengoba igcine ichithekelwa wu-ink, kodwa ziyithathe injalo. 

Kuthiwa ngonyaka odlule imishini emini-ngi yaqhunyiswa eGauteng njengoba kuqhunyiswe ewu-228 kanti eNorth West kwaqhunyiswa ewu-48.  

Previous article“Lisekubhaceni” ikhansela elasinda kubulawa uzakwabo
Next articleInyakazisa uMnyango wezoLimo eyomkhuhlane wezinkukhu