Ziyaqonga izinkinga zombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu

816

Kuvela ukuthi iSilo uMisuzulu neNkosi uButhelezi bafakwe enkantolo ngolokugcotshwa kweMbube

KWESIPHEZULU yiSilo uMisuzulu ngakwe-sokudla yiNkosi Mangosuthu Buthelezi.

THANDEKA NGOBESE
ZIYAQONGA izinkinga ezihambisana nombango wesihlalo sobukhosi eNdlunkulu kaZulu njengoba uMntwana uMbonisi ongumfowabo weSilo uZwelithini kaBhekuzulu nabanye abantwana basendlunkulu befaka enkantolo iSilo uMisuzulu noNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi ngenhloso yokuvimba ukuqhubeka kokugcotshwa kweNgonyama. Bathi udaba lombango wesihlalo sobukhosi lusesenkantolo.


Lolu daba lufakwa kubameli nje, besekusabalele amahlebezi okuthi singase sigcotshwe mhla ka-3 kuZibandlela (December) iSilo uMisuzulu emuva kokuvakasha kweNkosi yamaNazaretha aseBuhleni, Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe esigodlweni saKwaKha-ngelamankengane, KwaNongoma ngempelasonto edlule. UNyazi beluphelezelwa yinqwaba yamalungu ebandla, kwaba nenkonzo izinsuku ezimbili uMgqibelo neSonto evalwe ngomgidi oneNkosi phakathi. UNyazi lubonakale luzaluzula ngasesibayeni, lusibusisa.


Ngokwamasamanisi abantwana abangahambisani nokugcotshwa kweSilo, icala lizothethwa eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoLwesine oluzayo mhla ka-2 ku-Zibandlela (December). Elandisa ILANGA ummeli, uPeter Zwane wePeter Zwane Attor-neys, uthe okwenza udaba baze balufake enkantolo ukuze kube yiyona evimba ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu, yingoba bazamile ukubuza ngqo undunankulu neSilo ngala mahlebezi, kodwa bangaphumela obala.


“Siqale sababhalela incwadi mhla ka-15 kuLwezi (November), kodwa sabona kudlula isikhathi bengasiphenduli, sathatha igxathu elilandelayo. Indlunkulu ibonile ukuthi uma iyekela nje ilinde ukubona ukuthi kuzokwenzekani ngalolu suku (okuthiwa iSilo uMisuzulu sizogcotshwa ngalo), kuzoba nzima ukuvala amanzi asevele engenile endlini.


“Indlunkulu inqume ukubabizela enkantolo bayochaza ngala mahlebenzi esiwezwayo. Sibize ngisho ihhovisi likamengameli, wuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana kuzwelonke, oholwa nguDkt Nkosazana Dlamini-Zuma noNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala ukuba nabo bazochaza ukuthi bazini ngala mahlebezi, bayingxenye yawo yini.


“Kasikholwa ukuthi unduna-nkulu (iNkosi Buthelezi) ubenganquma ukugcoba iSilo eyedwa uhulumeni ungazi.“Okuxakayo wukuthi bangaqhubeka kanjani nalokhu ekubeni bazi ukuthi udaba loMntwana uMisuzulu lusazolalelwa yinkantolo bese inquma ngalo,” kusho uMnu Zwane.


Okhulumela iSilo Misuzulu, uMntwana Thulani Zulu, uthe le ncwadi yabameli ibingakafiki kubona, uqala ngeLANGA ukuzwa ngayo. “Ngisho usuku lomhla ka-3 okuthiwa ngolokugcotshwa kweSilo, kasilwazi. Ngokwethu kalukaphumi usuku lokugcotshwa kweSilo,” kusho uMntwana uThulani.


Imizamo yokuthola uMnu Lennox Mabaso okhulumela ihhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal, iphunzile njengoba ebengatholakali ocingweni kwaze kwashaya isikhathi sokuloba. thandeka.ngobese@ilanganews.co.za

Previous articleBakhungathekile ngokunyamalala kowaphuma kubo eyodoba
Next articleISIXAKAXAKA KUBUYISELWA UKAUNDA KWESOBUMEYA ETHEKWINI