Zizothwala kanzima izaguga kuvalwa ukuhola emaposini

202

THANDOLUHLE NGUBO

IKHUBA lizobhajwa etsheni ngenyanga ezayo kwizakhamizi zaseNingizimu Afrika ezisebenzisa iposi ukuhola izibonelelo zazo njengoba I-South African Post Office (Sapo), iqinisekise ukuthi ngeke zikwazi ukuzikhipha ebhange elibambisene neposi, iPostbank. 

Lokhu kuvezwe ngumkhulumeli weSapo, uMnu Bongani Diako, othe kule nyanga iSapo iqale isigaba sokuqala sokuvalwa kokuholwa kwezibonelo zikahulumeni emagatsheni eposi. “Mangiqinisekise ukuthi ngoNdasa (March), abebesebenzisa amagatsha eposi uma behola, ngeke bakwazi ukukwenza lokho, ikakhulukazi ezindaweni ezisemadolobheni. Amagatsha asemakhaya azokwazi ukuholisa abantu abawu-50 kuphela. Sizovala izikhungo zokuhola eziwu-870,” kusho uDiako.

NgoZibandlela (December) wonyaka ophelile, iSapo – ngokubambisana neSouth African Social Security Agency (Sassa) – bamemezela ukuthi sebeyakuvala ukuholisa emaposini. Yaveza ukuthi ihlela ukuthi ngoMbasa (April) nonyaka, kube kungasaholwa emaposini. Lokhu kwakwelama iziphakamiso zokuhlenga iposi njengoba kwabikwa ukuthi seziningi izigameko zokubanjwa inkunzi kuhlonyiwe emagatsheni alo nenkinga yezobuchwepheshe okwabikwa ukuthi yenza kube nzima ukulandelela imali efakwa noma ephuma emagatsheni eposi. 

Lesi sinqumo safana neva ematheni onyawo ezagugeni njengoba inhlangano ezimele, iSouth African Older Persons Forum (Saopf), yathi ukuvalwa kokuholwa emaposini kuwukuzihlukumeza ngoba sezizophoqeleka ukukhipha imali eye-ngeziwe ziyohola emadolobheni njengoba uhulumeni ungeke uzihlinzeke ngezokuthutha uma kumele ziyohola. Nenhlangano elwela amalungelo abantu, iBlack Sash, yakhala esifanayo, yathi lokhu kuzomosha imali, ikakhulukazi kwabasezindaweni zasemakhaya njengoba sekuzophoqa ukuba bahambe amabanga amade uma beyohola. 

UDiako ugcizelele ukuthi ukuvalwa kokuhola emaposini akukhola ukuphela kweposi nePostbank. Uthe zisazoqhubeka zenziwe ezinye izinto okubalwa kuzo ukuvuselelwa kwamakhadi, ukulungisa inombolo eyimfihlo yokukhipha imali nokwenza izitatimende. Uqhube ngokuthi iSassa neposi bezame konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi umyalezo ukuvalwa  kokuhola emaposini ufinyelela kubo bonke abantu.

Previous articleIsikhulu sisolwa ngokuxoshisa iphoyisa “elisincishe isinene”
Next articleUkugcwalisa izinkundla ngabalandeli bezepolitiki, kungasho ukuba nabalandeli, hhayi abavoti.