Zizulelwa ngamanqe izitshudeni ngenxa yezinkampani “ezibanga amandla”

254

PHUMLANI GAMA

INGASE izithole iwumtshingo ubethwa ngubani intsha eyenza izifundo zokuthengiswa kwemishwalense neminye imikhakha ephathelene nayo eNingizimu-Afrika. Lokhu kungenxa yokufakana enkantolo kwezinkampani ezimbili zakuleli –  ezibanga amandla okuphathwa kwemali yokuqeqesha le ntsha. Lo mbango uphakathi kwenkampani kahulumeni, i-Insurance Sector Education and Training Authority (Inseta) – okuvele ukuthi sisebenzisana namakolishi amaningi kuleli – neGraduate Institute of Financial Sciences (GIFS). 

Umthombo waleli phephandaba uveze ukuthi ngaphambi kokuba zifakane enkantolo lezi zinkampani, bezenza umsebenzi omuhle wokuqoqa intsha, ifundiswe umsebenzi, ikhangezwe nemali yensipho. Uthe iGIFS iqoqa intsha, iyiqeqeshe maqede idluliselwe kwabe-Inseta bona abaxhumana nezinkampani ezithengisa imishwalense ukuba ziyiqashe asebephothule uqeqesho. 

“Lukhulu uvalo ngekusasa lezingane esezivele ziphakathi noqeqesho ngoba zisengcupheni yokusala zingenaye umuntu ozoqhubeka nokuzisiza ziphothule. Inseta ibambe ukhiye wokuthi iGIFS ikhiphe izitifiketi,” kusho umthombo. 

ILANGA lixhumane noNkz Gugu Mkhize oyisikhulu esiphezulu kwa-Inseta, othe: “Inkinga iqale ngemuva kokuba abaphathi beGIFS sibatshele ukuthi ngeke sisayivuselela inkontileka yokusebenzisana nabo. Bathe bafuna ukuqhubeka nokusebenza nathi ngenkani. Siqhubekile nokungayivuseleli inkontileka. Bathathe udaba balufaka enkantolo eGoli, yabavuna. Thina udaba silubuyisele enkantolo ngoba sikhala ngokuthi kasikwazi ukusebenza nabantu esesingabadingi.” 

Isikhulu esiphezulu kwaGIFS – esicele ukungadalulwa – sitshele ILANGA ukuthi sekuphele iminyaka emine ziqalile izinkinga phakathi kwabo ne-Inseta. “Abaphathi bale nkampani banokwenza izinto ngaphandle kokuxhumana nathi. Udaba silubike ngisho nasehhovisi loMvikeli woMphakathi, okwathi uma ebaphonsa imibuzo, behluleka wukuyiphe-ndula,” kusho lesi sikhulu.

Previous articleUmndeni ka-AKA kawuzimisele ngokuphawula ngabasolwa ekufeni kwakhe
Next articleUkhulume wahlengezela izinyembezi owashayelwa ukushela intombi kathisha